RIBES DE FRESER

23 DE JULIOL 2022 11:30 DEL MATÍ

VI MARXA I CURSA FAMILIAR PER LA VIDA

5 km

Sortida: Font de Santa Caterina

Info: Javier Jáuregui 629406454 jjavierjauregui@gmail.com